.RU

30.06.2008 г., с. 8 - Тема: строителство, строителен контрол30.06.2008 г., с. 8


^ Статистика: Тенденции

Бизнес климатът се охлади с 2.2 пункта


Въпреки намалението стопанската конюнктура остава благоприятна, коментират от НСИ


Общият показател на бизнес климата през юни се понижава с 2.2 пункта в сравнение с май, показва анкетата на Националния статистически институт (НСИ). Отрицателната промяна се дължи на по-умерените оценки и очаквания на мениджърите от браншовете, които проучва НСИ.


Сравнение

Въпреки охлаждането стопанската конюнктура остава благоприятна, коментират от НСИ. Показателят за бизнес климата се задържа трайно над дългосрочното си средно равнище и само с 5.8 пункта под регистрирания дългосрочен максимум от февруари м.г.


Браншове

Бизнес климатът в промишлеността спада с 0.7 пункта спрямо май, но запазва постигнатото равнище вече втора година. Понижение е отчетено и в строителния сектор - 2.2 пункта, в сравнение с предходния месец. През юни бизнес климатът в сферата на търговията на дребно е спаднал с 5.8 пункта. При услугите има „охлаждане” с 1.3 пункта.
30.06.2008 г., с. 9


Проект: Инвестиция

Девня цимент направи първа копка на новия си завод


Инвестицията е на стойност 500 млн. лв. и ще увеличи капацитета на производство с 500 хил. тона до 3 млн. т годишно


^ Людмила Димитрова

Новият завод за циментов клинкер на Девня цимент е най-голямата индустриална инвестиция в страната за последните 20 години. Това каза премиерът Сергей Станишев, който направи първа копка на проекта за разширяване и модернизация на производството на цимент на Италчименти груп, собственик на завода.


Производство

Инвестицията е на стойност 500 млн. лв. и ще увеличи капацитета на производство с 500 хил. тона до 3 млн. тона годишно. Строителството ще бъде завършено в рамките на 3 години и линията ще бъде пусната в експлоатация през 2010 г. Чрез реконструкцията на инсталациите на завода ще бъде променен изцяло производственият му метод. Тази инвестиция ще помогне на компанията да се превърне в изключително конкурентоспособна в региона на Черно море, каза изпълнителният директор на Италчименти груп Карло Презенти.


Инвестиции

Намеренията за разширяване на Италчименти груп у нас бяха заявени официално още в края на 2006 г. Дружеството притежава и сертификат за инвеститор клас А, който осигурява предимство при реализацията на инвестиционните проекти. За последните 10 години Италчименти е инвестирала над 400 млн. лв. в страната, което я нарежда като един от най-големите чуждестранни инвеститори у нас. Групата има над 500 директни работни места, както и 1500 индиректни - подизпълнители, работещи на територията на заводите. България е в челната десетка на страните с най-добри условия за бизнес според доклада Да правим бизнес 2008 и на първо място в света по данъчна политика, каза Станишев. По думите му страната ни е и едно от най-добрите места за чуждестранни инвестиции.
30.06.2008 г., с. 10


Промяна: Тенденции

Трудните дни за икономиката в Европа отблъскват имиграцията


Безпокойството, че нова голяма вълна от България и Румъния ще залее континента, се оказа безпочвено


Много имигрантите в Европа и Америка започват да се връщат по домовете си. Враждебната политика вече няма значение, определящ е икономическият стимул. Там, където икономическият растеж беше най-силен досега и където притокът на имигранти беше рекорден, са налице перспективи за рязък спад. Такъв е случаят най-вече със Западна Европа. Ирландия и Испания - и двете държави в исторически план източник на емигранти, бяха залети от масова имиграция. Румънците подплатиха бума в испанското строителство. Поляците и литовците заминаваха за Ирландия. Великобритания привлече много имигранти от Източна Европа. Ирландия, Испания и строителният сектор са особено уязвими и за годината до май 100 хил. имигранти останаха без работа. На Острова икономиката се забавя, а поевтиняването на лирата намали привлекателността му за чужденците. Всяка лира, която поляците изпращаха у дома, през май 2004 г. купуваше седем злоти, днес - малко над четири. Някои се безпокоят за новата голяма вълна на имиграция, след като Румъния и България влязоха в ЕС. Но всъщност много хора от тези държави вече работят в чужбина и те не са заплаха.
30.06.2008 г., с. 14


Борсовите индекси завършиха седмицата с понижение


Дневният оборот надхвърли 24 млн. лв. след прехвърлянето на 150 000 акции от ЦКБ Риъл Истейт Фонд


Елена Николова, ИП Булброкърс

Три от борсовите индекси завършиха на отрицателна територия в петък. Най-силен беше спадът на BGTR30, който се спусна с 1.09% и затвори на ниво 768.11 пункта. Спадът при Sofix и BG40 не надхвърли 1% и сесията за тях приключи при нива съответно 1141.47 и 306.60. BGREIT увеличи стойността си с 2.17 базисни точки, достигайки до 95.93.


Общият дневен оборот надхвърли 24 млн. лв., като голям дял във формирането му имаха прехвърлени дялове от по 150 000 лота на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ и Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ. От компаниите, включени в Sofix, 15 завършиха петъчната сесия с понижения, а 4 отбелязаха повишения. Най-силна загуба регистрира М+С Хидравлик - 9.95%, до цена на затваряне 9 лв. Акциите на Българо-американската кредитна банка поевтиняха с 4.28%, като цената, определена на затварящия аукцион, достигна 62.00 лв.


По позицията бяха сключени 5 сделки при среднопретеглена цена 61.81 . Сред губещите бяха още книжата на Топливо, Спарки Елтос, Албена и Оргахим АД, които регистрираха над 2% отрицателни изменения. С най-голям ръст приключиха книжата на Индустриален холдинг България - 3.70%. Дневният максимум, който се превърна и в цена на затваряне, достигна 7 лв. при разменени над

10 000 лота. Неохим, Монбат и Елана Фонд за земеделска земя АДСИЦ записаха умерени печалби от съответно 1.87% до 76.50 лв., 0.78% до 12.90 лв. и 0.46% до 2.19 лв. за дял. Най-ликвидни в структурата на водещия индикатор бяха книжата на Централна кооперативна банка. Над 400 хил. лота от тях се изтъргуваха в ценовия диапазон 4.75-5.00 лв. за акция.


Материалът не е препоръка за покупка или продажба на книжа.
30.06.2008 г., с. 23


Интервю: Поли Карастоянова, изп. директор на Националния борд по туризъм

Туристическият бизнес вече действа, без да чака


Бордът става постоянен представител в комитетите за наблюдение на оперативните програми към МРРБ, МОСВ и МЗХ


^ Дарина Черкезова, dcherkezova@pari.bg

Госпожо Карастоянова, днес стартира третата конференция от кампанията

Пари за туризъм - Пари за земеделие и туризъм. Разкажете повече за събитието, което планирате в Пловдив?

- Един от основните приоритети на Националния борд по туризъм (НБТ) за 2008 г. бе организирането на кампанията Пари за туризъм, която чрез конференции по конкретни теми да представи възможностите за финансиране на проекти от структурните фондове на ЕС. В рамките на по-малко от три месеца се проведоха конференциите Пари за инфраструктура и туризъм и Пари за екология и туризъм. По време на двете събития представихме актуална информация и конкретни указания за финансиране на сектор Туризъм чрез оперативните програми. В информационните кампании на правителството и на отделните министерства през миналата година тази информация бе съвсем обща. Мисля, че именно нашата кампания даде възможност в началния етап на подготовка на проектите да се проследи механизмът, за да може този процес да завърши успешно. Показахме, че в наше лице бизнесът е приключил с очакването някой друг да му свърши работата.

Днес продължаваме с третата конференция от кампанията. Избрахме Пловдив, тъй като земеделието е сектор, който е силно представен в този регион, а освен това има и изключителен потенциал в сферата на туризма. Досега в нашите събития участваха ресорен министър, зам.-министри и експерти, като днешната конференция няма да прави изключение от вече наложения формат. Бих искала специално да благодаря днес за участието и подкрепата на Националната лозаро-винарска камара. Те са стратегически партньор за нас, който прави възможно намирането на пресечна точка между интересите на земеделието, на винарската индустрия и на туризма. Националната лозаро-винарска камара вече има разработени няколко конкретни проекта. Вярвам, че виненият туризъм може да помогне да преодолеем проблемите в бранша, свързани с неговата сезонност, да навлезем във вътрешността на страната и да привлечем платежоспособни туристи.


Програмата за развитие на селските райони ли е най-атрактивна за ту­рис­­­тическия бранш?

- Бих казала, че тя и Оперативна програма Регионално развитие са еднакво интересни за туристическия бранш. Така че, ако трябва да поставим акцент в усилията си, то безусловно това е усвояването на средствата от тези две програми. Програмата за развитие на селските райони, която ще представим днес, трябва да бъде обект на особено голямо внимание и интерес от страна на всички частни инвеститори и общините. Тя дава богат инструментариум от възможности за развитие на туристически проекти в малките населени места. Те биха могли да възникнат към вече съществуващо производство, например на вино, сирене, зеленчуци и др., т.е. да се трансформират традиционни производства в туристическа атракция. Освен това тя е и единствената, която дава възможност за изграждане на хотелските части до 20 стаи и прилежащата инфраструктура.


Покрай разговорите и де­­батите по време на пър­вите две конференции възникнаха ли и нови идеи и ини­­­циативи?

- НБТ получи покана и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и от Министерството на околната среда и водите да участва с постоянен представител в комитетите за наблюдение на оперативни програми. Това са онези колективни структури във всяко министерство, които следят за ефективността и качественото изпълнение на програмата. За нас това е важно признание. Успяхме да подготвим професионален консултантски екип, който познава тънкостите не само на оперативните програми, но и чуждия опит на редица европейски страни, реализирали подобни проекти в сферата на туризма, както и процеса за кандидатстване по грантове директно в Брюксел.

След конференциите


Има­ше ли интерес от стра­на на общини или фирми да ги консултирате във връзка с оперативните програми?

- Всяка конференция бе последвана от поне два допълнителни практически семинара, организирани от нашите консултанти. В допълнителните практически разяснения се включиха и нашите финансови партньори - Банка ДСК. Те също имат специализирани екипи с опит в подготовката на проекти и осигуряването на специфично финансиране, каквото е това в сферата на екологията. След втората ни конференция те направиха презентация специално за кметовете, като представиха успешния опит на Унгария и Чехия с проекти, свързани с екология и енергоспестяващи технологии.


Кога да очакваме последната конференция - Пари за конкурентоспособност на българската икономика?

- Това е събитие, което планираме за октомври. Ще завършим тази кампания с една още по-широка платформа, на която да обсъдим инвестиционния имидж на България. Страната ни няма завършен облик и не се провежда последователна и професионална политика в тази насока. Всички сме наясно и сме загрижени за ръста на търговския дефицит, а туризмът със сигурност е една от експортните индустрии, която може да го балансира. Ето защо за нас е важно да се определят онези няколко експортни индустрии, които генерират живи парични потоци към България, и да поставим ясно въпроса как те ще бъдат стимулирани от страна на държавата.
30.06.2008 г., с. 27


Лукс: Новости

България се включи в клуба на Infiniti


Най-новият играч при луксозните коли е стар колкото сегашната ни демокрация


Христо Мишков, hmishkov@pari.bg

България се включва в елитния клуб на Infiniti, съобщиха от новия вносител Витоша Ауто. Пресконференцията трябваше да отбележи не началото на продажбите на непознатата досега в Европа марка, а създаването на структури. Защото Infiniti не са просто коли, а начин на живот, кръг от привърженици, изповядващи сходно мислене, поведение и стил. Става дума за една от най-младите автомобилни марки, която обаче вече се е наложила като еталон за успех в най-трудната област - при елитните машини. Успехът засега е регионален, но ако всичко върви по план, ще стане и глобален. Първоначално марката се наложи в САЩ, втората й вълна обхвана Русия, Китай и Обединените арабски емирства. Ние сме в третата.


Европа

Официалната новина за пристигане на Infiniti в Европа бе обявена през март на автосалона в Женева. Сега вече се прокламира изграждането на търговски и сервизни структури. Те обхващат 25 страни от ЕС, сред които и България. Засега само Германия и Великобритания се бавят най-вече заради усложнената процедура по намиране на подходящи терени. Изискванията към търговските комплекси са твърде високи. У нас комплексът ще бъде на Цариградско шосе, като инвестицията в него е към 10 млн. EUR. Корпоративната архитектура изисква той да бъде оформен по-скоро като петзвезден хотел. Клиентът попада в лоби, преминава през няколко етапа, преди да стигне до колата и сделката. Целта е той да се чувства не просто купувач, а член на елитен клуб. Колата е само един елемент от цялостната услуга.


Традицията

Infiniti е марка, стара колкото сегашната българска демокрация. Продажбите й в САЩ са започнали на 8 ноември 1989 г. На следния ден падна Берлинската стена, а после - и Тодор Живков. Развитието на японската фирма обаче няма нищо общо с перипетиите на постсоциализма. Тя се впуска в надпреварата на една неблагоприятна пазарна среда, тръгва срещу силни конкуренти, но пък се развива постъпателно и неотклонно напред - както като качество на машините и пазарен дял, така и като географска експанзия. Ако България вървеше по същия начин, вече трябваше да сме поне Швейцария на Балканите.


Проникване

Всъщност коли с емблемата на Infiniti у нас има и сега. Внасят се от САЩ и са доста изгодни заради ниския курс на долара. Тяхното присъствие обаче няма нищо общо със самата фирма и до голяма степен се дължи на хаоса със сертифицирането. В Европа подобни машини проникват по-трудно или поне регистрирането им е по-скъпо. А реалното включване в клуба е свързано с големи инвестиции, създаване на мрежа от сервизни центрове и поемане на сериозни ангажименти от официалните представители. За тези коли се чака дълго, всеки детайл по тях е изпипван. В Европа ще се продават специфични модификации. Промени ще има във всичко - двигатели, скоростни кутии, окачване, вътрешно оборудване. Цените им вероятно ще са по-високи от тези на щатските модели. Те ще се съобразяват с основния визиран конкурент - BMW, а не с курса на долара. Infiniti се правят само в един завод в Япония.


Моделите

Основните продукти на Infiniti са G37 седан и G37 купе - спортни машини, носещи специфичната тръпка на удоволствието от скоростта. Задвижват се от 3.7-литров двигател с мощност 320 к.с. Върховите версии пък ще са с 5-литров осемцилиндров агрегат.

Значителен интерес се очаква и към кросоувъра FX. Той е достоен боец в сегмента на скоростните всъдеходи. Най-слабата му версия има 3.7-литров мотор с мощност 320 к.с. През 2010 г. се очаква както авангарден дизел, така и хибридно задвижване. Сред върховите технологии, с които марката се отличава, е уникалната самовъзстановяваща се боя и камерите, позволяващи кръгов обзор около колата.
30.06.2008 г., с. 31


Интервю: Гаел Руло, президент на Асоциацията ADN -Europe

Ще дадем рамо на вашето земеделие


Най-малко 20-годишните договори за аренда ще дадат ефективни резултати


Светлана Трифоновска, strifonovska@pari.bg

Господин Руло, как по-точно Франция ще помогне на България в агросектора?

- Първо да кажа, че представители на земеделските камари във Франция са били тук преди 15 дни, за да се запознаят със ситуацията, също и самият земеделски министър.

Стигнало се е до идеята да се създаде група за размисъл, за да се изяснят с точност проблемите и да се предприемат необходимите стъпки.

Аз смятам, че на първо време е задължително да се засегне реформата за достъпа до земеделските земи, а именно договорите за аренда.

При вас те са прекалено кратки. Във Франция действаме с програми, които позволяват наемането за 19 години. Така земеделецът успява да увеличи производството си. Аз и моето семейство сме типичен пример в това отношение.

От 1889 г. си предаваме земята от поколение на поколение. Това ни прави спокойни и фактически е гаранцията за високата продуктивност на френския производител.


Каква е цената на арендата, която плащате на собствениците?

- Според закона цената се урежда в преговори между синдиката на арендаторите и синдиката на собствениците. Приблизително в Южна Франция върви по 120 EUR/дка годишно, докато в Северна може да е 500-600 EUR/дка, а данъкът върху земята е 80 ЕUR/ дка.

Имаме закони за модернизация, които стимулират младите фермери. Едно от тях е помощта от държавата, която им дава за купуване на земя. Аз предпочитам системата за купуване на земя, отколкото арендата, защото, след като се оттеглиш, имаш капитал, който ти дава сигурност при пенсия.


Вие голям фермер ли сте за мащабите на Франция?

- От гледна точка на огромното количество земя, което обработвам от 400 дка, от които 250 дка са мои, да. Отглеждам жито, царевица, слънчоглед. Имам и ферма за крави и прасета. Тъй като от това се изхранваме 6 семейства, излиза, че съм от средните.


А в България има хора, които обработват 20, 40, че и по 90 хил. дка.

- О, това е като едно време на Запад! Философията на Франция е да толерира обработването на по-малки количества, за да може да се получи максимален ефект и добив от земята. По принцип идеята е да се помага на семейното земеделие.


Каква е ДДС ставката върху храните у вас?

- 5.5%, но върху луксозните стоки като шампанско стига до 19%. Ние си позволяваме нисък данък, защото произвеждаме и изнасяме. В България това може да се постигне, когато започнете да произвеждате достатъчно земеделска суровина. Можете, защото имате много пустеещи земи. Френските фермери проявяват интерес към тях, но за съвместна работа с местните хора. Готови сме да въведем френски практики от модерното земеделие. Все пак България решава по кой път ще върви.


Визитка

Гаел Руло е създател и президент на Асоциация ADN -Europe (Благоустройство, развитие, изхранване) със седалище в Ниор под патронажа на Жан-Пиер Рафарен, бивш премиер на Франция.

Бил е съветник по агровъпросите на президента Никола Саркози. Бивш земеделски синдикален лидер.

Един от големите френски фермери, обработващ 400 дка земя. Женен, с четири деца. Завършил е Висшето земеделско училище в Париж.
29.06.2008 г., с. 2


Шампиони сме по данъци, но и по рушвети


България се оказа рай за инвес­тиции и корупция. Само за ден страната оглави две класации - за данъчна политика и рушвети.

Похвала

България оглави световната ранг­листа за данъчна политика. Новина­та обяви премиерът Сергей Стани-шев, който вчера направи първа коп­ка на новата производствена линия на "Девня цимент". В последната си класация Световната банка ни е сло­жила на първо място по облекчения на налозите. И в челната десятка за най-подходящите за инвестиции държави. България е единствената държава членка на ЕС в престижния топ 10, подчерта Станишев.

Студен душ

В същото време обаче страната се оказа сред черните овци на ЕС по рушвети. Ние сме на второ място по корупция сред страните членки на Съюза според доклад на Трансперънси интернешънъл. В списъка на международната организация Бъл­гария е на 64-то място от общо 180 наблюдавани държави. Но сред страните членки на Съюза в по-ло­шо положение е само Румъния. Ние сме с корупционен индекс 4,1, а се­верната ни съседка - с 3,7. Трета по рушвети пък се оказва Полша.
29.06.2008 г., с. 5


^ УИКЕНД ПАРКИНГИ ЗА ГОЛЕМИТЕ МАШИНИ


Изхвърлят тировете от магистралите


Камионите задръствали трафика


ТЕЛЕГРАФ

Уикенд - паркинги за тирове, където големите машини да отпочиват и да не задръстват трафи­ка по пътищата, ще за­почнат да се изграждат у нас. Това заяви вчера минис­търът на транспорта Пе­тър Мутафчиев. Той вече е наредил на Фонд "Ре­публиканска пътна инф­раструктура" да намери места за паркингите.

Изграждането на спец-паркингите обаче няма да стане тази година, поясни Мутафчиев. По думите му не се очаква тази година да има големи ремонти по пътищата към морето, кои­то да затрудняват движе­нието на големите превоз­ни средства.

Проблеми

Най-сериозните пробле­ми пред поддръжката на пътната мрежа в страната са липсата на пари и орга­низация, подчерта транс­портният министър. Специалисти България има, намирането им не било проблем на ведомството. Заради конфликт на инте­реси обаче Европейската комисия спря средства, предназначени за изг­раждане на нови и под­държане на съществува­щи пътища, посочи Петър Мутафчиев. Той увери, че няма опасност финан­сирането на автомагист­ралите "Марица" и "Стру­ма" да бъде спряно, затова и трябвало да се спрат спекулациите по тази тема. У нас имало ясно ра­ботеща система на вът­решен одит и на контрол от страна на управлява­щия орган върху всички бенефициенти.

Санкции

Няма спрени проекти по оперативна програма "Транспорт". Има три про­екта, по които минаха търговете, но вътрешни­ят одит на Министерство­то на транспорта конста­тира недостатъци и отка­за финансиране, припомни още министърът. Той обясни, че препоръката е проектите да бъдат отно­во подготвени, като се вземат предвид забе­лежките на одита и до края на годината ще мо­гат да се определят спе­челилите конкурса. Тогава ще започне усвоява­нето на средствата. Про­ектите за Подкова - Кър­джали, Околовръстно шосе - връзката с автома­гистрала "Хемус" не са спрени, а неодобрени, констатира Петър Му­тафчиев.


Снимка на две колони - Тировете заформят километрични опашки по българските пътища, за това ще отпочиват на уикенд-паркинги.
29.06.2008 г., с. 16


Братът на Салпаров спонсор на евротурнир


Българската фирма "GM Capital", която е собственост на Георги Георгиев, е основен спонсор на европейския клубен турнир по волейбол "Чалъндж Къп" при мъжете и жените.

Георгиев е брат на либерото на националния отбор Теодор Салпаров и собст­веник на ЦСКА. "Договорът ни е за 1 +2 години. Спон­сорството ни за този тур­нир е едно признание как­то за българския волейбол, така и за бизнеса в страна­та", заяви пред "Телеграф" Георги Георгиев. Той прог­нозира победа на нашите над Испания в днешния мач от Световната лига.

"По-късно вечерта пък испанците ще ядат бой и от Германия на финала на ев­ропейското по футбол", ка­за още строителният пред­приемач.

Междувременно беше изтеглен жребият за пър­вия кръг на "Чалъндж Къп". Българските представите­ли в надпреварата при мъ­жете Марек Юнион Ивкони (Дупница) и Лукойл Нефто­химик (Бургас) срещат съ­ответно Стяуа (Рум) и Вамалан (Фин). Първите ма­чове са на 11 октомври, а реваншите - седмица по-късно. Шампионките от ЦСКА ще играят в кръг с Конекранеш Хамеелина (Фин). В първия мач бъл­гарките гостуват. Който се класира за кръг, ще срещне там беларуския Могильов.


Снимка на две колони – Георги Георгиев (вдясно) с треньора на ЦСКА Сашо Попов
30.06.2008 г., с. 3


Опасност край Рилските езера


Животът на туристи­те, посещаващи Се­демте Рилски езера тази година, е поста­вен в опасност от неза­конно построените път и лифт на Паничище.

Пътят от Паничище до х. Пионерска, пост­роен набързо и без ре­ален строителен и държавен контрол, пропада на няколко особено опасни учас­тъка. Още по-застра­шително е състояние­то на строителната площадка на начална станция на лифта Пи­онерска - Рилски езе­ра, която е в момента върху свлачище. При направата на пътя не са направени необхо­димите укрепвания и технически съоръже­ния. Не са направени, и адекватни отводни­телни мероприятия за свлачището на лифта, съобщиха от екоорганизацията "Граждани за Рила".
30.06.2008 г., с. 6


Буря в страната

^ Мазилка потроши главата на русенка


Мазилка от стара сграда е паднала върху главата на жена в Русе. Светла К. е без опасност за живота, но е получила леки наранявания по главата. Откарана е в болница, където й е оказана медицинска помощ. Гражданска защита е обезопасила сградата. Падналата мазилка се е разхвърчала вследствие на ураганен вятър в района. Метеорологичните условия причиниха множество малки инциденти в страната вчера. Ураганен вятър беше регистриран и във Враца. В общините Борован и Бяла Слатина множество селскостопански насаждения са унищожени. По време на бурята е паднала и градушка.
30.06.2008 г., с. 10


560 хил.лв.за канализация на„Захарна фабрика"


561 хиляди лева инвес­тира „Софийска вода" АД за реконструкция на ВиК мрежата в жк. "Захарна фабрика", район Илин­ден в столицата. По ин­вестиционния проект на дружеството бяха рекон­струирани водопроводи и прилежащите им сградни водопроводни отклонения. Старата во­допроводна мрежа по девет улици в квартала, изградена от стомана и етернит през 1942 г., бе подменена.
30.06.2008 г., с. 15


Обсъждаме регионални проблеми с австрийци


Двудневна среща на австрийски инвес­титори и кметове на български общини на 30 юни и 1 юли орга­низира в Плевен ико­номически форум -Виена, предаде БТА. Домакин е кметът на града Найден Зеленогорски, съобщиха от местната админист­рация. Икономически­ят диалог се органи­зира в сътрудничест­во с Министерството на регионалното раз­витие и благоустройс­твото. На първата пленарна сесия ще бъдат обсъдени въп­роси на регионалното развитие и по-бързо­то, и по-добро използ­ване на структурните фондове. Предвиде­на е и дискусия по транспортни пробле­ми и въпроси, свърза­ни с отпадъците, во­доснабдяването и ка­нализацията в общи­ните. През втория ден от форума, общински­те кметове, ще имат възможност за дого­варяне с австрийски­те инвеститори.
30.06.2008 г., с. 15


Частници облагородяват Бургас


Безвъзмездна под­дръжка и облагородя­ване на общинските паркове и детските кътове в Бургас от частници, предлага медицинският център "Света София" в морс­кия град. Идеята е фирмите да се гри­жат за части от парко­ве, градини, детски кътове, като организи­рат сметосъбирането и поддържат тревни­те площи, детските съоръжения, пейките и общия вид на място­то. В замяна бизнес­мените настояват да разполагат по посо­чен от общината на­чин със свои рекламни материали, без да развиват търговска дейност.
30.06.2008 г., с. 15


^ ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ СПАДАТ С 2,2%


Бизнес климатът захладня през юни


През юни бизнес климатът в страната регист­рира 2,2% понижение в сравнение с миналия месец. Това сочат данни от бизнес анкетите на Наци­оналния статистически институт (НСИ). Спадът се дължи основно на уме­рените очаквания и оцен­ки на мениджърите от всички проучвани отрас­ли - строителство, про­мишленост, търговия и услуги. Независимо от от­четеното понижение, по­казателите на българска­та стопанска картина под­държат средно ниво и ре­гистрират 5,8% под регис­трирания дългосрочен максимум, постигнат през миналата година за пери­ода февруари – март

Промишленост

Процентите при "бизнес

климат в промишлеността" се понижават с 0,7 на сто в сравнение с май, като за­пазват за втора година постигнатото високо рав­нище. Прогнозите за настоящото и очакваното биз­нес състояние на промиш­лените предприятия оста­ват благоприятни, според оценки на стопанските ръ­ководители. Повишение на продажните цени в бран­ша се очаква през следва­щите три месеца 25,2% от предприятията (през май -14,3%). За юни тази годи­на, стопанската конюнкту­ра в строителството оста­ва благоприятна, въпреки че показателят "бизнес климат в строителството" се понижава с 2,2% в срав­нение с предходния месец. Конкуренцията в бранша, цените на материалите, несигурната икономическа среда и недостигът на ра­ботна сила са основните, проблеми на предприятия­та в строителния сектор.

На дребно

В сравнение с миналия месец, през юни показате­лите на "бизнес климат в търговията на дребно" па­дат с 5,8 на сто, като това се обяснява с по-умерени­те очаквания на търговци-

те на дребно за бизнес състоянието на предпри­ятията - изместване на мненията от очаквано "по-добро" към "запазване на същото". Юнските резул­тати показват повишен обем на продажбите през последните три месеца, а очакванията за следва­щите три месеца са той да остане непроменен (55,7% от предприятията) или да се увеличи (39,7%). Съставният пока­зател "бизнес климат в сектора на услугите" за­пазва високото ниво от 50,9%, въпреки спада от 1,3% в сравнение с май. Оценките на мениджъри­те за настоящото бизнес равнище на предприятия­та остават благоприятни, като очакванията им за следващите шест месеца са то да се запази (34,1 % от предприятията) или да се подобри (62,8%).

Снимка на две колони - 2,2% понижение за бизнеса отчитат анкетите на дирещия "Национални икономически сметки и баланси" към НСИ с ръководител Тодор Тодоров.
30.06.2008 г., с. 4


Областният управител решава проблемите с трафика в Русе


За последните няколко години автомобилният парк в Русе се е увеличил три пъти, каза областният управител на града Мария Димова. Вчера тя се срещна с таксиметровите щофьори от града, за да се намери решение на проблема с трафика. Около 800 са регистрираните таксита в Русе. За тях са предвидени 48 стоянки с 222 места. Недостатъчният брой места за такситата и дупките по улиците бяха сред основните проблеми, поставени от превозвачите. Провокирана от проблемите им, Мария Димова прие предизвикателството да застане зад волана на такси и направи няколко курса в града. Според областния управител трябва да се подобри транспортната схема в града. Мария Димова ще организира среща с фирмите, извършващи таксиметрови и тежкотоварни превози, автошколите и представители на институциите. Населението на Русе към днешна дата е 156 хиляди души. От 2000 година насам населението на града се е „стопявало" средно с повече от 10 хиляди души годишно. За града е характерно и това, че прирастът продължава да е отрицателен, а миграцията - висока.
1-ch-darvin-osnovopolozhnik-ucheniya-ob-evolyucii-dvizhushie-sili-evolyucii.html
1-chasti-rechi-ivanova-i-p-burlakova-v-v-pochepcov-g-g-i-20-teoreticheskaya-grammatika-sovremennogo-anglijskogo.html
1-chel-2-chel-velikij-novgorod-valdaj-5.html
1-chelovek-i-ego-izuchenie-v-psihologii.html
1-chem-otlichaetsya-predprinimatel-ot-biznesmena.html
1-chetvert-obrazi-pesennoj-tancevalnoj-marshevoj-muziki-9ch.html
 • tetrad.largereferat.info/vederko-arhimeda.html
 • zanyatie.largereferat.info/sistemi-podachi-szhatogo-vozduha-dlya-organizacii-respiratornoj-zashiti-na-proizvodstve-chast-2.html
 • pisat.largereferat.info/trihofitiya-infiltrativnonagnoitelnaya-o-l-ivanov-kozhnie-i-venericheskie-bolezni.html
 • thescience.largereferat.info/kalendarnij-plan-uchebnih-zanyatij-po-biohimii-polosti-rta-na-ii-semestr-20092010-uchebnogo-goda-po-specialnosti-stomatologiya-2-kurs.html
 • studies.largereferat.info/d-v-rishenko-videlyaet-tri-oblasti-trebuyushie-postoyannogo-kontrolya-so-storoni-predpriyatiya-obshee-sostoyanie-rinka-nomenklatura-tovara-kolichestvo-proizvoditelej-i-prodavcov-ceni-i-obemi-sdelok-po-gruppam-tovarov.html
 • uchebnik.largereferat.info/uchebno-metodicheskij-kompleks-specialnost-080507-menedzhment-organizacii-moskva-2009.html
 • bukva.largereferat.info/tema-6uchastniki-arbitrazhnogo-processa-zadachi-i-funkcii-arbitrazhnih-sudov-8-tema-2-8-ponyatie-arbitrazhnogo-processa.html
 • obrazovanie.largereferat.info/prilozhenie-2--uprazhneniya-na-razvitie-operacij-mishleniya-referat-oglavlenie.html
 • urok.largereferat.info/prilozheniya-krivushin-iv-sokrat-sholastik-i-ego-cerkovnaya-socratis-scholastici.html
 • znanie.largereferat.info/analiz-finansovogo-sostoyaniya-organizacii.html
 • kanikulyi.largereferat.info/yu-v-pilnev-voronezhskaya-gubernskaya-1-ya-muzhskaya-gimnaziya-stranica-3.html
 • exam.largereferat.info/vipusk-cennih-bumag-kommercheskim-bankom-chast-2.html
 • shpargalka.largereferat.info/vii-kolesnica-avtori-idei-n-krajner-gala-rubinshtejn-maks-fraj-koordinator-orakul-sostavitel.html
 • abstract.largereferat.info/3-proizvodstvo-izdelij-pressovaniem-a-a-akimov-hudozhestvennij-redaktor.html
 • ucheba.largereferat.info/programma-i-metodicheskie-ukazaniya-po-discipline-mirovaya-ekonomika-dlya-slushatelej-zaochnogo-otdeleniya-i-eksternaturi-obsuzhdena-i-rekomendovana.html
 • lecture.largereferat.info/4215-rabota-s-vrednimi-i-ili-opasnimi-i-inimi-informacionnij-byulleten-334-tvoe-pravo-uchitel-tyumen-sentyabr-2010-goda.html
 • klass.largereferat.info/411-obrasheniya-v-memorial-s-prosboj-obespechit-bezopasnost-nezakonnoe-zaderzhanie-i-pitki-magomeda-ausheva.html
 • learn.largereferat.info/glava-24-illyuminati-drevnij-tainstvennij-orden-proslavivshijsya-v-srednie-veka-yarostnoj-borboj-s-oficialnoj-cerkovyu.html
 • literature.largereferat.info/chernie-mini-diri-michio-kaku-parallelnie-miri-sofiya-2-0-0-8-ob-ustrojstve-mirozdaniya-visshih-izmereniyah-i-bulushem-kosmosa.html
 • urok.largereferat.info/prilozhenie-24-protokol-osmotra-trupa-2575-karpova-as-regionalnaya-obshestvennaya-organizaciya-sodejstviya-zashite.html
 • doklad.largereferat.info/uchebno-metodicheskij-kabinet-obzh-i-zdorovesberegayushie-tehnologii-v-obrazovatelnom-processe.html
 • books.largereferat.info/eksperiment-v-psiholog.html
 • uchitel.largereferat.info/raspisanie-zanyatij-studentov-instituta-sokrashennih-programm-zaochnoj-formi-obucheniya.html
 • bukva.largereferat.info/processi-globalizacii-v-ekonomike.html
 • education.largereferat.info/12-programmnaya-realizaciya-algoritma-upravleniya.html
 • exchangerate.largereferat.info/elektrolitnaya-obrabotka-polosi-chast-5.html
 • largereferat.info/vnutrennij-kontrol.html
 • assessments.largereferat.info/doklad-sitnikova-igorya-semenovicha.html
 • turn.largereferat.info/organizaciya-pitaniya-obespechenie-bezopasnosti-publichnij-otchet-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-karatuzskaya.html
 • essay.largereferat.info/doris-mortman-true-colors-1994.html
 • ucheba.largereferat.info/pourochnoe-planirovanie-uchebnoj-programmi-obzh-11-klass-programma-po-kursu-osnovi-bezopasnosti-i-zhiznedeyatelnosti.html
 • university.largereferat.info/glava-9-shulc-d-p-shulc-e-s.html
 • upbringing.largereferat.info/metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-oformleniyu-i-zashite-magisterskoj-dissertacii.html
 • uchenik.largereferat.info/kievskaya-rus-i-feodalnaya-razdroblennost.html
 • uchitel.largereferat.info/rabochaya-programma-po-koncepciyam-sovremennogo-estestvoznaniya-discipline-dlya-specialnosti-080105-finansi-i-kredit.html
 • © LargeReferat.info
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.